Xút lỏng (32 - 45)

Xút lỏng (32 - 45)

(1 đánh giá)

NaOH

China

Được sử dụng trong công nghiệp hóa chất, chủ yếu là một cơ sở hóa học mạnh mẽ trong sản xuất giấy và bột giấy, dệt may, nước uống, xà phòng và chất tẩy rửa và làm sạch hệ thống thoát nước

vui lòng gọi :

SPECIFICATION:

 

ITEMS

SPEC. I

SPEC. II

SPEC. III

Sodium Hydroxide(as NaOH)

45.0

32.0

30.0

Sodium Carbonate(as Na2CO3)

0.1

0.04

0.04

Sodium Chloride(as NaCl)

0.008

0.004

0.004

Ferric Oxide(as Fe2O3)

0.0008

0.0003

0.0003

Silicon Dioxide(as SiO2)

0.002

0.0015

0.0015

Sodium Chlorate(as NaClO2)

0.002

0.001

0.001

Sodium Sulfate (as Na2SO4

0.002

0.001

0.001

Aluminum Oxide(as Al2O3)

0.001

0.0004

0.0004

Calcium Oxide(as CaO)

0.0003

0.0001

0.0001

 

Caustic soda usages
caustic soda is widely used in a variety of industrial that the normal usage of caustic soda for industry 
including: chemical processing (40%), pulp and paper manufacturing (17%), water treatment (5%), 
alumina production (8%), soaps, detergents, textile processing (12%), and miscellaneous (25%).

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Top

   (0)