Sodium Sulphate Anhydrous

(4 đánh giá)

Na2SO4

China

Chủ yếu sử dụng cho sản xuất hóa chất, và nó cũng đã được sử dụng làm chất làm thủy tinh, in và nhuộm, công nghiệp dệt. Bên cạnh đó, nó cũng có thể được sử dụng cho sợi tổng hợp, thuộc da, luyện kim đồng, xà phòng và làm giấy.


Chemical Composition For Sodium Sulfate Anhydrous PH 9-11
 
Parameter Typical Results
 Content Of Na2SO4( dry-basis ) 99%
 Content Of Ca +Mg  0.03%
 Content Of Chloride ( As on Cl) 0.35%
 Fe  0.002%
 Moisture 0.1%

Chemical Composition For Sodium Sulfate Anhydrous PH 6-8
 
Parameter Typical Results
 Content Of Na2SO4( dry-basis ) 99%
 Content Of Ca +Mg  0.03%
 Content Of Chloride ( As on Cl) 0.35%
 Fe  0.002%
 Moisture 0.1%
 PH 6.8

Product Application

 • Main Application Areas
  Mainly used for chemicals production,and it was also used as agents for glass making,printing & dyeing,textile industry. Besides,it can be also used for synthetic fibre,tanning, copper metallurgy, soap and paper making.
  •  
    
    
    

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Sodium thiosulfate Call

Sodium thiosulfate

vui lòng gọi :
Calcium hydroxide Call

Calcium hydroxide

vui lòng gọi :
Cyanuric acid Call

Cyanuric acid

vui lòng gọi :
Chloramine B Call

Chloramine B

vui lòng gọi :
Monosodium Phosphate (MSP) Call

Monosodium Phosphate (MSP)

vui lòng gọi :
Calcium chloride Call

Calcium chloride

vui lòng gọi :
Barium Chloride Call

Barium Chloride

vui lòng gọi :
sodium bicarbonate Call

sodium bicarbonate

vui lòng gọi :
Chloramine T Call

Chloramine T

vui lòng gọi :
Polyaluminium Chloride (PAC) Call

Polyaluminium Chloride (PAC)

vui lòng gọi :
Calcium Hypochlorite Call

Calcium Hypochlorite

vui lòng gọi :

Top

   (0)