Sodium hydroxide - Natri hiđroxit - Xút vảy

Sodium hydroxide - Natri hiđroxit - Xút vảy

(1 đánh giá)

NaOH

China

1. Xà phòng, chất tẩy rửa, hàng dệt và giấy; 2. Trong quá trình làm mềm và điều trị nước, tinh chế các sản phẩm dầu khí, vệ sinh và các sản phẩm vệ sinh; 3. Trong ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm ...

vui lòng gọi :

Product Description

Sodium hydroxide / caustic soda Flakes / Pearls NaOH

Description:
1. The Indexes as below of flake or pearl caustic soda.
2. The appearance as below of flake or pearl caustic soda white flake or pearls 
3. The usage as below of flake or pearl caustic soda 
Highly versatile. Used in the manufacture of pulp, soap, dyes, artificial silk, aluminum, petroleum refining, cotton finishing, purified coal tar products, as well as food processing, wood processing and machinery industry and so on

Application:
1. In soap, detergent, textiles and paper; causitc soda 
2. In water softening and treatment, refining petroleum products, in sanitation, and hygiene products; 
3. In the food and drug industry, etc.

Size Buying Guide
Caustic soda
NaOH(%)
Na2CO3(%)
Nacl(%)
Fe2O3(%)
96%Flakes
96.0 Min
1.2 Max
2.5 Max
0.008 Max
99%Flakes
99.0 Min
0.5 Max
0.05 Max
0.005 Max
98%Flakes
98 Min
1.1 Max
0.6 Max
0.01 Max
96% Solid
96.0 Min
1.2 Max
2.5 Max
0.008 Max
99% Solid
99.0 Min
0.5 Max
0.05 Max
0.005 Max
99% Pearl
99.0 Min
0.5 Max
0.05 Max
0.005 Max

 

 

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

CAUSTIC SODA (NaOH)

CAUSTIC SODA (NaOH)

vui lòng gọi :
Xút lỏng (32 - 45)

Xút lỏng (32 - 45)

vui lòng gọi :
Sulfamic Acid

Sulfamic Acid

vui lòng gọi :

Top

   (0)