Sodium Bentonite

Sodium Bentonite

(1 đánh giá)

Al2O3.4( SiO2).H2O

China

Sử dụng cho dầu, khí đốt, khoan chất lỏng hệ thống cho khoan định hướng ngang( hdd), bôi trơn chất lỏng cho vi đường hầm, khoan nước giếng, thăm dò và khai thác mỏ, chất lỏng giải pháp cho lá chắn đường hầm. Cũng được sử dụng cho đúc, pelletizing, dầu-thị trường thực phẩm, nông nghiệp, dược phẩm, mỹ phẩm và trường y tế, sơn, thuốc nhuộm và đánh bóng, giấy, cao su, phân bón, thức ăn gia súc,

vui lòng gọi :

Main Physical Properties of bentonite : 

 Performance Yaxin Bentonite
Viscometer dial reading at 600r/min              ≥  35

Yield point/Plastic Viscosity Ratio                 ≤

  4
Filtrate volume /ml                                        ≤  16
Residue of diameter 75um%                        ≤   4
Moisture content %                                      ≤  12
 

Colloid Value ml/15g                                    ≥

 400   
pH   10±1
Methylene Blue                                              35
FreeSwell                                                       22(ml/2g)

Main chemical components of bentonite :   

SiO2≥

69.6%

Al2O3

14.27%

Fe2O3

1.84%

CaO

1.99%

MgO

2.69%

Na2O

1.85%

K2O

1.38%

Ti2O

0.13%

The key factors of using  bentonite 

 Use a high quality bentonite

 Apply the product properly

 Use the recommended amount based on your soil type and square footage of area being treated.

2.Yaxin bentonite

natural sodium bentonite price


Drilling bentonite: Bentonite is the main material of the preparation of slurry.
 It has the effection of protecting sidewall, upward returing cuttings, cooling and lubricating the bits.  
Foundry bentonite: Bentonite is used in agglomerant and lithium bentonite is used in quick-drying coating.

Iron core pelletizing bentonite:  It can improve the production capacity by adding 1-2% sodium bentonite in the refined iron-mineral powders. It is widely
used in steel mills.
Coating bentonite:Bentonite is used as suspending agent in various coating. It can improve the suspension,
 adhesion, brushing property and water resistance of the coating. 

Animal feed bentonite: Bentonite can be used as additives of animal feed because it contains a lot of microelements such as Fe, Cu, Zn and Mn and it’s non-toxic and fine powder.
Fertilizer bentonite: It can improve the fertilizer effection and improve the soil.
Building bentonite: Bentonite has good effection of anti-leakage in construction, Drilling
Rubber bentonite: 
Bentonite has better swelling rate,high water absorption.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

SODIUM CHLORIDE

SODIUM CHLORIDE

vui lòng gọi :
Poly carboxylate

Poly carboxylate

vui lòng gọi :
Aluminum hydroxide

Aluminum hydroxide

vui lòng gọi :
Aluminum oxide

Aluminum oxide

vui lòng gọi :

Top

   (0)