Sản phẩm

mỗi trang
Polyaluminium Chloride (PAC) Call

Polyaluminium Chloride (PAC)

Bán Poly Aluminium Chloride, Bán PAC, Bán Poly Aluminum Chloride, Bán Poly Aluminum Chlorit, bán, cần bán, mua bán, mua, cần mua, giá tốt, giá rẻ, giá cạnh tranh,

vui lòng gọi :
CAUSTIC SODA (NaOH) Call

CAUSTIC SODA (NaOH)

bán Caustic Soda Flakes, Bán NaOH, Caustic Soda Flakes, NaOH, Natri Hydroxit, Sodium Hydroxide, Xút ăn da, Xút vảy, bán, cần bán, mua bán, ở đâu, giá tốt, giá rẻ, giá cạnh tranh.

vui lòng gọi :
SODIUM CHLORIDE Call

SODIUM CHLORIDE

Bán NaCl. Bán Muối tinh. Bán Muối hạt. Bán Refined Salt. Bán Sodium Chloride. Bán Natri Clorua. Mua NaCl ở đâu.Mua Muối tinh ở đâu.Mua Muối hạt ở đâu.Mua Refined Salt ở đâu.Mua Sodium Chloride ở đâu.Mua Natri Clorua ở đâu.Giá rẻ, giá tốt, giá cả cạnh tranh. Bán và vận chuyển hàng toàn quốc, bán, cần bán, mua bán, ở đâu, giá rẻ, giá tốt, giá cạnh tranh.

vui lòng gọi :
Sodium Sulphate Anhydrous Call

Sodium Sulphate Anhydrous

Bán Na2SO4, Bán Sodium Sulphate Anhydrous, Bán Natri Sunphat, Bán Natri Sulfat, Bán Natri Sulfate, Bán Sodium Sulfate, Bán Natri Sulphate, Bán Sodium Sunfate, Bán Natri Sunfate. Mua Na2SO4 ở đâu.Mua Sodium Sulphate Anhydrous ở đâu.Mua Natri Sunphat ở đâu.Mua Natri Sulfat ở đâu.Mua Natri Sulfate ở đâu.Mua Sodium Sulfate ở đâu.Mua Natri Sulphate ở đâu.Mua Sodium Sunfate ở đâu.Mua Natri Sunfate ở đâu.Giá rẻ, giá tốt, giá cả cạnh tranh. Bán và vận chuyển hàng toàn quốc.

vui lòng gọi :
Ammonium Bicarbonate Call

Ammonium Bicarbonate

Bán NH4HCO3. Bán Bột khai. Bán Ammonium Bicarbonate. Bán Amoni Bicacbonat. Bán Ammoni Bicacbonat. Bán Bột nở. Bán Amoni Bicarbonate. Bán ABC. Mua NH4HCO3 ở đâu.Mua Bột khai ở đâu.Mua Ammonium Bicarbonate ở đâu.Mua Amoni Bicacbonat ở đâu.Mua Ammoni Bicacbonat ở đâu.Mua Bột nở ở đâu.Mua Amoni Bicarbonate ở đâu.Mua ABC ở đâu. Bán, cần bán, mua bán, mua, cần mua, Giá rẻ, giá tốt, giá cả cạnh tranh,

vui lòng gọi :
Ammonium Chloride Call

Ammonium Chloride

Bán NH4Cl, Bán Muối Lạnh, Bán Amoni Clorua, Bán Ammonium Chloride, Bán Ammoni Clorua, Mua NH4Cl ở đâu, Mua Muối Lạnh ở đâu, Mua Amoni Clorua ở đâu, Mua Ammonium Chloride ở đâu, Mua Ammoni Clorua ở đâu, Bán, cần bán, mua bán, mua, cần mua, Giá rẻ, giá tốt, giá cả cạnh tranh. Bán và vận chuyển hàng toàn quốc.

vui lòng gọi :
sodium bicarbonate Call

sodium bicarbonate

Bán NaHCO3, Bán Natri Bicacbonat, Bán Sodium Bicarbonate, Bán Nabica, Bán Bột nở, Bán Natri Hydrocacbonat, Mua NaHCO3 ở đâu, Mua Natri Bicacbonat ở đâu, Mua Sodium Bicarbonate ở đâu, Mua Nabica ở đâu, Mua Bột nở ở đâu, Mua Natri Hydrocacbonat ở đâu, bán, cần bán, mua bán, Giá rẻ, giá tốt, giá cả cạnh tranh. Bán và vận chuyển hàng toàn quốc.

vui lòng gọi :
Xút lỏng - NaOH Lỏng Call

Xút lỏng - NaOH Lỏng

bán NaOH lỏng, bán Xút lỏng, bán Xút lỏng 32%, bán Xút lỏng 45%, bán Xút nước, Kinh doanh, cần mua, cần bán, giá tốt, giá cả cạnh tranh.

vui lòng gọi :
Sodium hydroxide - Natri hiđroxit - Xút vảy Call

Sodium hydroxide - Natri hiđroxit - Xút vảy

Bán xút vảy, xút ăn da, Sodium oxidanide, Sodium hydroxide, Natri hiđroxit, hyđroxit natri, NaOH, caustic soda Flakes, Pearls NaOH. Kinh doanh, cần mua, cần bán, bán, mua, giá tốt, giá cả cạnh tranh.

vui lòng gọi :
Ammonium bifluoride Call

Ammonium bifluoride

Bán NH4HF2, Bán Amoni Bifluoride, Bán Ammonium Bifluoride, Bán Amoni Biflorua, Bán Ammonium Biflorua, Mua NH4HF2 ở đâu, Mua Amoni Bifluoride ở đâu, Mua Ammonium Bifluoride ở đâu, Mua Amoni Biflorua ở đâu, Mua Ammonium Biflorua ở đâu, Giá rẻ, giá tốt, giá cả cạnh tranh. Ứng dụng: Sử dụng để xử lý bề mặt kim loại, tạo hoa văn bề mặt kính.

vui lòng gọi :
Barium Carbonate Call

Barium Carbonate

Bán BaCO3, Bán Bari Cacbonat, Bán Barium Carbonate, Bán Bari Carbonate, Bán Cacbonat Bari, Mua BaCO3 ở đâu, Mua Bari Cacbonat ở đâu, Mua Barium Carbonate ở đâu, Mua Bari Carbonate ở đâu, Mua Cacbonat Bari ở đâu, Giá rẻ, giá tốt, giá cả cạnh tranh,

vui lòng gọi :
Hexamine Call

Hexamine

Cần bán Hexamine - cần bán Methenamine - bán Hexamine - bán Methenamine - bán C6H12N4 - Cần bán C6H12N4 - mua Hexamine - cần mua Methenamine - ở đâu - bán - cần bán - giá rẻ - giá tốt - giá cạnh tranh

vui lòng gọi :
Maleic Anhydride Call

Maleic Anhydride

Bán Maleic Anhydride - Bán Axit Maleic - Bán C4H2O3 - Bán Maleic Resin - Bán Maleic Acid - Mua Axit Maleic ở đâu - Mua C4H2O3 ở đâu - Mua Maleic Anhydride ở đâu - Mua Maleic Resin ở đâu - Mua Maleic Acid ở đâu - Giá rẻ, giá tốt, giá cả cạnh tranh

vui lòng gọi :
Fluoboric Acid Call

Fluoboric Acid

bán Fluoboric Acid - bán Axit fluoroboric ( bán axit flohydrogen, bán axit tetrafluoro boric), cần bán Fluoboric Acid - giá tốt, giá rẻ, giá cạnh tranh, cần mua,

vui lòng gọi :
Ammonium Fluoroborate Call

Ammonium Fluoroborate

Bán Ammonium Fluoroborate - bán NH4BF4 - cần bán Ammonium Fluoroborate - NH4BF4 , mua , cần mua, giá rẻ, giá tốt, giá cạnh tranh, mua ở đâu.

vui lòng gọi :
Sodium persulfate Call

Sodium persulfate

bán Sodium persulfate - bán Na2S2O8 - cần bán Sodium persulfate - cần bán Na2S2O8, mua, cần mua, giá rẻ, giá tốt, giá cạnh tranh.

vui lòng gọi :
Acid Orange II  - Acid Dye Call

Acid Orange II - Acid Dye

bán Acid Orange II - bán Thuốc nhuộm Acid - bán Axit cam II - bán axit cam 7 - bán Acid Dye - bán C16H11N2NaO4S - cần bán, giá tốt, giá cạnh tranh, cần mua, mua, ở đâu.

vui lòng gọi :
Potassium Nitrate Call

Potassium Nitrate

Potassium Nitrate - Kali nitrat - KNO3

vui lòng gọi :
Magnesium Chloride Call

Magnesium Chloride

Cần bán Magnesium Chloride - cần bán MgCl2 - cần bán MgCl2.6H2O

vui lòng gọi :
Copper Sulphate Call

Copper Sulphate

Copper Sulphate - CuSO4·5H2O - cupric sulfate

vui lòng gọi :
Axit formic Call

Axit formic

Methanoic acid or Formic acid or Carboxylic Acid

vui lòng gọi :
Poly carboxylate Call

Poly carboxylate

cần bán Poly carboxylate (Powder)

vui lòng gọi :
Cobalt Sulfate Call

Cobalt Sulfate

cobalt sulfate, rose vitriol, cobaltous sulfate, cobalt sulphate - CoSO4

vui lòng gọi :
Calcium Hypochlorite Call

Calcium Hypochlorite

Canxi Hypochlorite - Ca(ClO)2 - Calcium Hypochlorite

vui lòng gọi :
Chloramine B Call

Chloramine B

Chloramine B - C6H5ClNNaO2S

vui lòng gọi :
Sodium Formate Call

Sodium Formate

Sodium Formate - HCOONa - Natri format

vui lòng gọi :
Chloramine T Call

Chloramine T

cần bán Chloramine T - C7H7C1NO2S·Na (3H2O) - Tosylchloramide sodium

vui lòng gọi :
Sulfamic Acid Call

Sulfamic Acid

Bán Axit Sulfamic, Bán Sulfamic Acid, Bán Acid Sulfamic, Bán Sulfamic Axit, Bán Axit Sunphamic, Bán Axit Sunfamic, Bán Axit Sulphamic, Bán H3NSO3. Bán H2NSO3H. Giá rẻ, giá tốt, giá cả cạnh tranh

vui lòng gọi :
Potassium Humate Call

Potassium Humate

Cần bán Potassium humate, C9H8K2O4, kali humate, Kinh doanh, phân phối, cung cấp, mua, cần mua, giá tốt, giá rẻ, giá cạnh tranh, bán, cần bán, mua bán,

vui lòng gọi :
Sodium Humate Call

Sodium Humate

Cần bán Sodium Humate - cần bán Natri Humate - cần bán C9H8NA2O4

vui lòng gọi :
Humic Acid Call

Humic Acid

Bán Acid Humic, Axit Humic, Humic Axit, Humic Acid, Humic, cần mua, cần bán, mua bán, giá tốt, giá cả cạnh tranh

vui lòng gọi :
Sodium Bentonite Call

Sodium Bentonite

cần bán Sodium Bentonite - cần bán Bentonite Natri

vui lòng gọi :
Aluminum hydroxide Call

Aluminum hydroxide

cần bán Aluminum hydroxide - cần bán Al(OH)3

vui lòng gọi :
Aluminum oxide Call

Aluminum oxide

cần bán Aluminum oxide - cần bán Al2O3

vui lòng gọi :
Dicyandiamide Call

Dicyandiamide

cần bán Dicyandiamide - cần bán C2H4N4

vui lòng gọi :
Sodium Fluosilicate Call

Sodium Fluosilicate

bán Sodium silicofluoride - cần bán Sodium Fluosilicate - cần mua Na2SiF6

vui lòng gọi :

Hổ trợ trực tuyến

Mr. Huy

Mr. Huy - 091.606.8995

Mrs. Nga

Mrs. Nga - 0908.055.663

Mr. Hậu

Mr. Hậu - (0251) 3938.533

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 198
  • Hôm nay 242
  • Hôm qua 574
  • Trong tuần 816
  • Trong tháng 8,182
  • Tổng cộng 28,693

Tin tức mới

Top

   (0)