Di Ammonium Phosphate (DAP)

Di Ammonium Phosphate (DAP)

(4 đánh giá)

(NH4)2HPO4

China

Là một chất chống cháy cho vải, gỗ và giấy. Đối với cấp thực phẩm, nó chủ yếu được sử dụng như một chất lên men, chất dinh dưỡng,..v.v. Được sử dụng làm phân bón hợp chất không chlorua N, P hiệu quả cao trong nông nghiệp. Nó chứa 74% nguyên liệu phân bón, dùng làm nguyên liệu cơ bản cho phân bón N, P và K.

vui lòng gọi :

Uses:
As a fire-prevention agent for fabric, timber and paper. For food grade it is mainly used as a fermentation agent, nourishment, and so on. Used as a high effective non-chloride N, P compound fertilizer in agriculture. It contains totally 74% fertilizer elements, used as a basic raw material for N, P and K compound fertilizer.
 
Packing and storage: 
In 25kg, 50kg, 1000kg net bage, store at a cool, dry and well ventilated place.
 
Technical Data:

 

No     Specifications
Industrial Grade
Food Grade
1       Main contents% ≥
99
99
2       Phosphorus pentoxide% ≥
53
53
3       Nitrogen, as N % ≥
20.8
20.8
4       PH of 1% water solution
7.8-8.2
7.8-8.2
5       Moisture% ≤
0.2
0.2
6       Heavy metals, as Pb % ≤
 
0.001
7       Arsenic, as As % ≤
 
0.0003
8       Fluoride as F % ≤
 
0.005
9       Water insoluble % ≤
0.10
0.10

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

UREA PHOSPHATE (UP)

UREA PHOSPHATE (UP)

vui lòng gọi :
Mono Ammonium Phosphate

Mono Ammonium Phosphate

vui lòng gọi :
Mono Potassium Phosphate

Mono Potassium Phosphate

vui lòng gọi :
Potassium Nitrate

Potassium Nitrate

vui lòng gọi :
Potassium Humate

Potassium Humate

vui lòng gọi :
Sodium Humate

Sodium Humate

vui lòng gọi :
Humic Acid

Humic Acid

vui lòng gọi :
Dicyandiamide

Dicyandiamide

vui lòng gọi :

Top

   (0)