CAUSTIC SODA (NaOH)

CAUSTIC SODA (NaOH)

(4 đánh giá)

NaOH

China

1.Sản xuất giấy 2.Chất tẩy rửa tổng hợp & Xà phòng 3.Chất kết dính 4.Ngành công nghiệp dệt nhẹ 5.Nhuộm và công nghiệp cao su 6.Ngành công nghiệp gỗ xẻ 7.Ngành cơ khí 8.Xây dựng đô thị 9.công nghiệp dầu khí 10.Xử lý nước

vui lòng gọi :

Chemical Composition                                 
 
Parameter Typical Results
 Content Of NaOH  ≥  99%
 Na2cO3  ≤   0.3%
 NaCl ≤  0.01%
 Fe2O3 ≤  0.001%
 Average Diameter  D50 = 0.7± 0.1 MM
 Density  1.1 - 1.2 MT/M3

Product Application

 • Main Application Areas
   Paper-manufacturing
   Synthetic detergent &Soap
   Adhesive fiber
   Light textile industry
   Dyeing & rubber industry
   Lumber industry
   Mechanical industry
   Urban construction 
   Petroleum industry
   Water treatment
 •  

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Top

   (0)