Calcium hydroxide

(3 đánh giá)

Ca(OH)2

China

Được sử dụng trong khí carbon dioxide và các axit khác, chất hấp thụ, chất tẩy uế, chất chống acid, chất đệm, chất trung hòa, chất làm cứng. Dược phẩm, tổng hợp hữu cơ, xử lý nước thải, khử lưu huỳnh điện, khử mùi bột, chất phụ gia hóa học và các dòng khác..v..v

Specifications:

 

Test   Item

Test Result

 

Appearance

White Powder

calcium hydroxide Content Ca(OH)2 %

90% – 99%

 

Hydrochloric acid insoluble substance%

0.25

 

Sulfur compound (SO4) %

0.4

 

Iron (Fe) %

0.03

 

Alkali metal & Magnesium (MgO)%

0.9

 

Heavy metal (pb) %

0.04

 

Ammonia liquor %

0.3

 

         

 

Applications: Calcium hydroxide
Hydrated Lime is used in the carbon dioxide and other acidic gases,absorber agent, disinfectant gent,anti acid agent,buffering agent,neutralizing agent,hardening agent.
Hydrated Lime is used in pharmaceuticals, organic synthesis etc.
Hydrated Lime is used in waste water treatment,Power plant desulfurization,Putty powder,Chemical additive and other lines.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Monosodium Phosphate (MSP) Call

Monosodium Phosphate (MSP)

vui lòng gọi :
Polyaluminium Chloride (PAC) Call

Polyaluminium Chloride (PAC)

vui lòng gọi :
Calcium chloride Call

Calcium chloride

vui lòng gọi :
Chloramine T Call

Chloramine T

vui lòng gọi :
Calcium Hypochlorite Call

Calcium Hypochlorite

vui lòng gọi :
Cyanuric acid Call

Cyanuric acid

vui lòng gọi :
sodium bicarbonate Call

sodium bicarbonate

vui lòng gọi :
Chloramine B Call

Chloramine B

vui lòng gọi :
Sodium thiosulfate Call

Sodium thiosulfate

vui lòng gọi :
Sodium Sulphate Anhydrous Call

Sodium Sulphate Anhydrous

vui lòng gọi :
Barium Chloride Call

Barium Chloride

vui lòng gọi :

Top

   (0)