Calcium hydroxide

Calcium hydroxide

(3 đánh giá)

Ca(OH)2

China

Được sử dụng trong khí carbon dioxide và các axit khác, chất hấp thụ, chất tẩy uế, chất chống acid, chất đệm, chất trung hòa, chất làm cứng. Dược phẩm, tổng hợp hữu cơ, xử lý nước thải, khử lưu huỳnh điện, khử mùi bột, chất phụ gia hóa học và các dòng khác..v..v

vui lòng gọi :

Specifications:

 

Test   Item

Test Result

 

Appearance

White Powder

calcium hydroxide Content Ca(OH)2 %

90% – 99%

 

Hydrochloric acid insoluble substance%

0.25

 

Sulfur compound (SO4) %

0.4

 

Iron (Fe) %

0.03

 

Alkali metal & Magnesium (MgO)%

0.9

 

Heavy metal (pb) %

0.04

 

Ammonia liquor %

0.3

 

         

 

Applications: Calcium hydroxide
Hydrated Lime is used in the carbon dioxide and other acidic gases,absorber agent, disinfectant gent,anti acid agent,buffering agent,neutralizing agent,hardening agent.
Hydrated Lime is used in pharmaceuticals, organic synthesis etc.
Hydrated Lime is used in waste water treatment,Power plant desulfurization,Putty powder,Chemical additive and other lines.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Monosodium Phosphate (MSP)

Monosodium Phosphate (MSP)

vui lòng gọi :
Polyaluminium Chloride (PAC)

Polyaluminium Chloride (PAC)

vui lòng gọi :
Sodium Sulphate Anhydrous

Sodium Sulphate Anhydrous

vui lòng gọi :
sodium bicarbonate

sodium bicarbonate

vui lòng gọi :
Calcium Hypochlorite

Calcium Hypochlorite

vui lòng gọi :
Chloramine B

Chloramine B

vui lòng gọi :
Chloramine T

Chloramine T

vui lòng gọi :
Barium Chloride

Barium Chloride

vui lòng gọi :
Sodium thiosulfate

Sodium thiosulfate

vui lòng gọi :
Cyanuric acid

Cyanuric acid

vui lòng gọi :
Calcium chloride

Calcium chloride

vui lòng gọi :

Top

   (0)