Ammonium Chloride

Ammonium Chloride

(4 đánh giá)

NH4Cl

China

- Chhủ yếu được sử dụng trong sản xuất thức ăn gia súc - Được sử dụng làm chất làm bánh.

vui lòng gọi :

 
Parameter FCCIV Standard Typical Results
 Content Of Ammonium Chloride ( NH4CL)≥ 99.5-101.1 % 99.88 %
 Moisture ≤ 0.7 % 0.03 %
 Residue On Ignition ≤ 0.1 % 0.008 %
 Fe ≤ 20 mg/kg 1.1 mg/kg
 As ≤ 3 mg/kg 0.5 mg/kg
 Cd ≤ -- 0.08 mg/kg
 K ≤ -- 14.8 mg/kg
 Na ≤ -- 63.6 mg/kg
 Ca ≤ -- 12.3 mg/kg
 Heavy Metal (Pb) ≤ 5 mg/kg 0.72 mg/kg
 Sulfate ≤ -- 50 mg/kg
 PH Value (200g/L solution 25 º c) ≤ 4.0-5.8 5.33 mg/kg

Product Application

 Mainly used of the microzyme
 nourishment in producing fodder
 Used as dough improver.

 

 

 

 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Sodium tripolyphosphate-STPP

Sodium tripolyphosphate-STPP

vui lòng gọi :
Xanthan Gum

Xanthan Gum

vui lòng gọi :
Ammonium Bicarbonate

Ammonium Bicarbonate

vui lòng gọi :

Top

   (0)